Programy profilaktyczne

REALIZOWANE PROGRAMY PROFILKATYCZE

PROGRAM PROFILAKTYKI CHORÓB UKŁADU KRĄŻENIA ( PROGRAM CHUK )

Cel:

Program ukierunkowany jest na zapobieganie/wczesne wykrywanie chorób kładu krążenia poprzez wykonanie badań laboratoryjnych, przeprowadzenie pomiarów antropometrycznych i oceny lekarskiej.

Kwalifikacja do programu:

Z programu mogą skorzystać osoby, które w 2021r kończą 35, 40, 45, 50, 55 lat i u których dotychczas nie zostały rozpoznane choroby układu krążenia. 

Program w sposób szczególny dedykowany jest osobom z grupy zwiększonego ryzyka zachorowania na choroby układu krążenia tj. do osób:

– palących papierosy,

– z nadwagą/otyłością,

– małą aktywnością ruchową,

– przewlekłym stresem,

– zaburzeniami gospodarki lipidowej, upośledzoną tolerancją glukozy,

– obciążeniem rodzinnym chorobami układu krążenia ( m.in. zawał serca, udar mózgu, miażdżyca )

Osoby chcące skorzystać z programu nie potrzebują skierowania od lekarza. Wymagana jest wcześniejsza rejestracja w przychodni.

PROGRAM PROFILAKTYKI CHORÓB ODTYTONIOWYCH, W TYM POCHP - przewlekłej obturacyjnej choroby płuc ( PROGRAM POCHP )

Cel:

Program przeznaczony jest do profilaktyki/ szybkiego wykrywania chorób odtytoniowych,  poprzez działania diagnostyczne ( wykonanie spirometrii, ocena lekarska ) oraz terapeutyczne ( porada z zakresu metod leczenia uzależnienia od tytoniu ) w grupie wysokiego ryzyka wystąpienia tych chorób

 

Kwalifikacja do programu:

 

– Program skierowany jest do osób powyżej 18 r.ż. palących papierosy.

 

– W zakresie diagnostyki POCHP: dla osób palących papierosy, pomiędzy 40 a 65 rokiem życia, którzy  w ciągu ostatnich 36 miesięcy nie mieli wykonanych  badań spirometrycznych  i u których nie zdiagnozowano wcześniej przewlekłej obturacyjnej choroby płuc, przewlekłego zapalenia oskrzeli lub rozedmy.

 

Każdy palacz papierosów w wieku pomiędzy 40 a 65 rokiem życia powinien sprawdzić, czy w związku z nałogiem, jego płuca „nie starzeją się przedwcześnie”. Najlepszym sposobem jest  sprawdzenie rezerwy czynnościowej płuc poprzez wykonanie spirometrii.

 

Osoby chcące skorzystać z programu nie potrzebują skierowania od lekarza. Wymagana jest wcześniejsza rejestracja w przychodni.