Podstawowa opieka
medyczna

Świadczymy kompleksowe i skoordynowane świadczenia zdrowotne w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej w tym:

– świadczenia z zakresu lekarza rodzinnego

– świadczenia z zakresu pielęgniarstwa środowiskowo-rodzinnego

– świadczenia z zakresu położnictwa środowiskowo-rodzinnego

Usługi świadczone są:

– bezpłatnie w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia

– odpłatnie w ramach wizyt prywatnych

Lekarze:

lek.med. Iwona Widuch

Specjalista medycyny rodzinnej
Pediatra

lek. Med. Iwona Osiewicz

Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej

Lekarz rodzinny

Pielęgniarki

Iwona Korf

Pielęgniarka środowiskowo-rodzinna

Anna Bernat

Pielęgniarka środowiskowo-rodzinna

Maria Szydywar Bartoszcze

Położna środowiskowo-rodzinna